EVOServ: EVO Collaborator Mobile & Webmail

Ideálne riešenie pre správu emailov na vašom mobile

EVO Collaborator Mobile (ECM) je webový komponent EVOServ. Poskytuje lepšie užívateľské rozhranie pre zobrazovanie užívateľských účtov a ich úpravu. Do určitej miery uľahčuje administrátorskú záťaž.

Cez webové rozhranie ECM môžu užívatelia na svojom telefóne a tablete vykonávať určité zmeny na svojom účte, vyhľadávať v zdieľaných kontaktoch, a zobrazovať súkromné a verejné súbory na cloudovom úložisku.


Zmena nastavenia emailu cez telefón

„Vykonávanie hromadných zmien užívateľom emailových účtov, vždy patrilo medzi nenávidene aktivity administrátorov.“

S Outlookom môžete posielať alebo prijímať emaily, ale nemôžete zmeniť užívateľské heslo, upraviť automatické odpovede, zmeniť automatické preposielanie pošty, a ďalšie nastavenia. Nastal čas na to, aby si užívatelia mohli zmeniť, čo potrebujú.

Prehliadanie verejných kontaktov kdekoľvek a kedykoľvek

„Nech už ste kdekoľvek, stačí sa cez telefón prihlásiť do ECM a hneď môžete vyhľadať kontakty vo verejných kontaktoch. “

ECM poskytuje túto vyhľadávaciu funkciu pre prihlásených užívateľov. Dokonca môžete priamo kliknúť na vyhľadaný kontakt a rovno na dané číslo zavolať. Pokiaľ majú vaši užívatelia zapnutú funkciu GPS v ECM, môžete priamo zistiť polohu vašich kolegov.

Váš vlastný privátny cloud

„ECM ponúka tri úrovne prístupu k dátam – súkromné, oddelenie organizácie, celá organizácia. Užívatelia môžu nahrávať a sťahovať súbory priamo z telefónu.“

Nahrané súbory môžete rozdeliť podľa vyššie uvedených typov prístupu. Užívatelia s rôznymi prístupovými právami môžu jednoducho prehliadať a spolupracovať na zdieľaných úlohách. Táto funkcia zvyšuje efektívnosť zamenstancov.

Webový emailový klient

„EVOServ poskytuje populárny IMAP webový emailový klient: Roundcube Webmail (licencia GPL).“

EVOServer obsahuje predinštalovaný a prednastavený webový emailový klient Roundcube Webmail. Táto verzia tiež obsahuje prednastavený plugin CardDAV a plugin pre zmenu hesiel.