Skúšobná verzia EVO Collaborator for Outlook v2.0.84

Zoznam zmien

Synchronizujte vaše Outlook kontakty, kalendáre, a úlohy s Gmailom, Yahoo!, iClodom a inými osobnými CardDAV a CaIDAV službami. A to obojsmerne.

Poznámka: Prosím spustite setup.exe ako administrátor, a pred inštaláciu vypnite Microsoft Outlook


EVO Mail Server Free Trial v3.0.68

Zoznam zmien

Poznámka: Tento mail server je ideálnym riešením privátneho serveru pre IMAP/POP3/SMTP pre firemné a osobné použitie.

Systémové požiadavky:
1. Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 R2 SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016;
2. IE8, IE9, IE10, IE11


EVO Mail Migration

Poznámka: EVO Mail Migration slúži na prenos vašich súčasných POP3 a IMAP emailových adries na váš nový EVO IMAP mailový server. Pokiaľ je váš pôvodný mailový server IMAP, bude po prenesení štruktúra zložiek zachovaná tak ako aj stav prečítaných a neprečítaných emailov.


EVOServ: WebMail & EVO Collaborator Mobile

EVOServer je mobilná verzia WebMail & EVO Collaborator postavená na Roundcube

Poznámka: Roundcube je open-source software. Ochranná známka patrí ich autorom a EVO Software Production nenesie zodpovednosť.

EVOServer: WebMail & EVO Collaborator Mobile